Δομημένη Καλωδίωση , Αυτοματισμοί Κτιρίων, Υπηρεσίες Διαδικτύου

Αυτοματισμοί Κτιρίων , Συστήματα Bus


knx partner
Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί
Υπηρεσίες

Αυτοματισμοί

Στην εξέλιξη της τεχνολογίας των αυτοματισμών η εταιρία New Age Technologies συμμετέχει με συνεχή ενημέρωση και προσφέρει εφαρμογές και λύσεις για όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Επαγγελματικοί χώροι και κατοικίες έχουν πλέον την δυνατότητα ελέγχου των διαφόρων καταναλώσεων με εφαρμογές νέας τεχνολογίας στους τομείς της διαχείρισης ενέργειας, της ασφάλειας και του μερικού ή ολικού ελέγχου του κτιρίου.


  • Αυτοματισμοί Επαγγελματικών Χώρων
:
Στα επαγγελματικά κτίρια η ανάγκη για οικονομία ενέργειας και καλύτερη διαχείριση των φορτίων (φωτισμός,κλιματισμός) είναι σήμερα ιδιαίτερα αυξημένη.

Η τεχνική BUS, υποστηριζόμενη από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές ηλεκτρ/κού υλικού, προσφέρει λύσεις όπως εξοικονόμηση ενέργειας(εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμός), κεντρικό και απομακρυσμένο έλεγχο των καταναλώσεων του συστήματος.

  • Αυτοματισμοί Κατοικιών
:
Οι ανάγκες της σύγχρονης κατοικίας, σε εφαρμογές νέων τεχνολογιών, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα οι ηλεκτρικές εγκαταστασεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν.

Ο τομέας των αυτοματισμών νέας τεχνολογίας, με κυρίαρχο την τεχνική BUS, μας δίνει τη δυνατότητα, ενσύρματα ή ασύρματα, να δώσουμε λύσεις όπως ο κεντρικός και τοπικός έλεγχος των ηλεκτρικών ρολλών, την δημιουργία σεναρίων φωτισμού, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, και απομακρυσμένο έλεγχο.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – INSTABUS/BUS-SYSTEMS - ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΔΙΚΤΥΑ H/Y
ΑΝ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ 39 , Τ.Κ. 54454 ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΤΗΛ 2310939099 , FAX 2310939007
© Copyright 2006 New Age Technologies